Pravidlá kina v čase pandémie COVID - 19

 

Od 14.1. 2022 uplatňujeme režim, ktorý platí pre nízko rizikové podujatia.

Základné pravidlá režimu:

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • povinné sedenie
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania
 • režim OP, od 26.2. 2022 režim ZÁKLAD
 • najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 500 osôb
 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade