Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok kina Akademik

(plné znenie)

1.  Sála zvyčajne sprístupnená 30 minút pred  začiatkom filmového predstavenia. Kino bude uzatvorené 5 min. po začiatku predstavenia. Snažíme sa tak zabezpečiť, aby návštevníci oneskoreným príchodom a nevhodným správaním nevyrušovať divákov predstavenia.

2. Zakúpené vstupenky, ako i vydané peniaze si prekontrolujte ihneď pri pokladni, pretože dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

3.  Vstupenky si uchovajte nepoškodené do konca predstavenia.

4.  Zvyčajný hrací profil kina je nasledovný:

 Utorok – klubové premietania s Antikvariátikom a FK OKO

Štvrtok  - filmy pre seniorov

Štvrtok -   komerčné filmy a blockbustery

 Piatok  –  komerčné filmy a blockbustery

 Sobota  - komerčné filmy a blockbustery

 Nedeľa – animované filmy a filmy pre rodiny s deťmi

 Hrací profil môže byť upravený pri príležitosti konania rôznych prehliadok, festivalov, v období prázdnin a pod.

5.  Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup do kina zakázaný!

6. V priestoroch kinosály platí prísny zákaz zhotovovania akýkoľvek záznamov (audio, video). V prípade narušenia tohto zákazu je divák tento okamžite odstrániť a povinný opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade zisteného závažného porušenia bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona.

7. V prípade rušenia predstavenia nevhodným správaním, resp. používaním mobilného telefónu, bude návštevník vyzvaný na opustenie predstavenia bez nároku na vrátenie vstupného.

8.  Po opustení budovy kina po začatí predstavenia nebude návštevníkovi opätovný návrat umožnený.

9.  Podmienkou uskutočnenia predstavenia je účasť minimálne 7 divákov s platnou vstupenkou.

10.  Pokladňa je otvorená 30 min. pred začiatkom predstavenia. Prednosť pri kúpe lístkov majú návštevníci, ktorí si lístky zarezervovali v systéme kina.

Informácie o kine Vám ochotne podáme na telefónnom čísle: 045/6949651

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecne záväzné podmienky nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu, platné pri nákupoch prostredníctvom kino.banskastiavnica.sk (kino Akademik) a kultura.banskastiavnica.sk (kultúrne podujatia organizované Mestom Banská Štiavnica).
Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ kina) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe a rezervácie vstupeniek cez internet.

Rezervácia vstupeniek
Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a v prípade, že si vstupenky nevyzdvihne v stanovenom čase pred začatím predstavenia (20 minút), tak prevádzkovateľ kina môže vstupenky uvoľniť k ďalšiemu predaju bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi. Stanovený čas je oznámený zákazníkovi ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme a zároveň zaslaný emailom, pokiaľ bol email správne zadaný. Vstupenky si zákazník môže vyzdvihnúť len v pokladni kina a to oznámením variabilného čísla rezervácie, alebo svojich kontaktných údajov zadaných pri rezervácii. Zákazník môže byť vyzvaný k predloženiu svojich identifikačných dokladov personálom kina za účelom kontroly.

Zákazník berie na vedomie, že súčasne si môže rezervovať vstupenky len na 1 predstavenie. A rezervovať vstupenky na ďalšie predstavenia môže až po ukončení rezervácie, ktorú predtým začal. Pokiaľ zákazník nedodrží tieto pokyny prevádzkovateľ neručí za to jeho rezerváciu, napriek tomu, že zákazník obdrží email o potvrdení rezervácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ne zrušenie takejto rezervácie a to bez oznámenia zákazníkovi.

Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom alebo obsluhou kina a pre marketingové účely kina. A súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať osobne alebo telefonicky v pokladni kina.

Kúpa vstupeniek
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, alebo nebol dodaný film do kina) a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť písomne. Písomná žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená. 
V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ kina Akademik Banská Štiavnica.

Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia alebo vykonania rezervácie vstupeniek do kina zákazníkom.

Nájdi svoj film

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.