História

Kino Akademik sídli v historickej budove Žemberovského domu na Námestí sv. Trojice, priamo v srdci Banskej Štiavnice. Budova, v ktorej sídli kino bola najprv farou a neskôr bola využívaná Baníckou a lesníckou akadémiou, od r. 1807 tu sídlila lesnícka katedra (odtiaľ aj názov kina). Je pozoruhodné, že v histórii Banskej Štiavnice boli dnešné priestory kina viackrát určené práve pre tento účel, aj keď dlhodobo v nich sídli len od roku 1993.

Dnešné kino Akademik je útulné jednosálové kamenné kino s kapacitou 120 miest. Vo svojom profile má množstvo zaujímavých ponúk pre široké spektrum filmových fanúšikov - od komerčnej hollywoodskej produkcie, cez klubové filmy, filmy pre deti až po festivaly (4 živly, Snow Film Fest a iné). 

Vo svojom hracom profile ponúka produkciu pre všetky vekové kategórie. Podiel európskej produkcie pritom tvorí min. 20% z uvádzaných titulov.

História kinárstva v Banskej Štiavnici:

1899 Pojazdný kinematograf
Zrejme prvé premietanie v Banskej Štiavnici sa konalo 1. a 2. júla, len 4 roky potom, ako bratia Lumiérovci predstavili svoj vynález. Pojazdný kinematograf uviedol v Žemberovskom dome (dnešné kino Akademik) „pohybujúce sa obrázky spojené so spievajúcim, hrajúcim a rozprávajúcim fonografom“. Najdrahšie vstupné na sedadlá stálo 50 korún, mládež platila 20 korún.

1915 Kino Apollo
V miestnej tlači sa objavuje pozvánka na premietania v kine Apollo. Keďže plagát upozorňuje na vyššie vstupné, dá sa predpokladať, že v tomto období sa už v Banskej Štiavnici pravidelne uvádzali filmy. Uvedená pozvánka láka na premietanie 23. a 24.5.1915 – kino hralo dva diely z cyklu poviedok A.C. Doyla (Pes baskervillský a Tajomný dom).

1922 Kino Osveta
Kino v Banskej Štiavnici zažíva znovuoživenie, premietať sa začína v budove Robotníckeho domu. Ten v roku 1924 predáva mesto rodine Wintersteina a kino začína svoje mnohoročné pôsobenie v budove Katolíckeho spolku (dnešné Kultúrne centrum). V súboji o prevádzkovateľa nakoniec zvíťazilo spojenectvo Osvetového zboru a Jednoty československých legionárov. Ako sa píše v pozvánke na prvé predstavenie, „poriadatelia sa budú usilovať, aby obecenstvu predvedené boly filmy len prvotriedne rázu tak zábavného, ako aj zábavno-poučného.“ Kino sa už vtedy zaväzovalo dvakrát do mesiaca premietať filmy pre deti a mládež za nízke vstupné.

1932 Ľudové kino (kino Alfa, kino Sloboda)
Kino Osveta sa premenováva na Ľudové kino, pôsobí v budove Katolíckeho spolku. Od roku 1936 sa toto kino opätovne premenováva, tentoraz na kino Alfa. Vo vojnových rokoch – od 3.1.1941 do 8.2.1945 sa mení názov kina na Sloboda.

1934 Kino Uránia
V meste vzniká kino Uránia, umiestnené vo vychýrenom podniku U Wintersteina. Kino premieta nepretržite až do roku augusta 1944, svoju činnosť na krátko obnovuje v októbri 1945. Posledný zápis z účtovnej knihy je z 23.6.1946, kedy toto kino definitívne zaniká.

1946 - 1949 Kino Sitno
Po vojne sa obnovuje činnosť kina pod názvom Sitno.

1949 – 1988 Kino Trate mládeže
S vybudovaním Trate mládeže získava nové meno aj miestne kino. Nachádza sa v budove Robotníckeho kultúrneho domu, resp. Osvety (bývalého Katolíckeho spolku). Tento multifunkčný priestor vyhorel počas silvestrovskej zábavy v roku 1954. Kino sa na nejaký čas sťahuje do menších priestorov Žemberovského domu. Po obnove zhorenej budovy Osvety kino uvádza filmy opäť v zrekonštruovaných priestoroch.
Vo svojom profile ponúka podobne, ako iné kiná v uvedenom období len tie filmy, ktoré prešli kontrolou vtedajšieho systému. Napriek tomu je kino lákadlom a ako v kronike miestnej kultúry spomína riaditeľka Osvety Gondová, premieta až 6 krát v týždni. Kapacita sály bola v tom období 562 miest. Kino Trate mládeže končí svoju existenciu v r. 1988 z dôvodu havarijného stavu budovy, v ktorej sa nachádzal. Na ďalšie obdobie mesto zriaďuje videokino v budove Rubigallu a premieta na veľkom plátne filmy a aktuálnej video ponuky.

1975 Kino Budovateľ
V miestnej časti Štefultov v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia otvorili nové kino, ktoré vzniklo prestavbou budovy tzv. Krúžku. Toto kino uvádzalo filmy až do 11.5.1994, kedy pre nízky záujem divákov končí.

1993 Kino Akademik
Deň po vzniku samostatného Slovenska, 2.1.1993, otvára svoje brány kino Akademik. Počas prvých rokov svojej existencie je prevádzkované súkromným majiteľom, neskôr ho prevádzkuje Mesto Banská Štiavnica. Premieta sa tradičnou 35mm technológiou, pričom návštevnosť začína dramaticky klesať po nástupe internetu a najmä digitalizácie. V roku 2013 sa rozhoduje o budúcnosti kina, ktoré sa s podporou Mesta Banská Štiavnica a Audiovizuálneho fondu podarí zdigitalizovať a zachrániť tak na ďalšie roky. Prvé neverejné premietanie v zdigitalizovanom kine sa uskutočnilo 18.12.2013, verejnosť si pozrela prvý film v novom kine o deň neskôr.

1999 Letné kino Amfiteáter
V roku 1994 bol otvorený nový Amfiteáter pod Novým zámkom, umiestnený na lokalite, ktorú predtým využívali Rudné bane pre svoje podujatia na rovnaký účel. Letné kino začalo premietať až 14.6.1999 a prvým filmom bol Dr. Dolittle. Medzi najpamätnejšie predstavenia v histórii Amfiteátra patrilo uvedenie animovaného filmu Doba ľadová 3, ktoré vypredalo jeho kapacitu.

Kino Akademik po digitalizácii v roku 2013:

  • digitalizácia (2013) - kompletne nová digitálna 2D technológia Barco, nový zvukový systémy Dolby Surround 7.1, zachovanie možnosti premietať 35 mm kópie
  • vymaľovanie interiérov (2013 - 2014) - vymaľovanie interiéru kina
  • spustenie bufetu (2015) - otvorenie nového bufetu v priestore bývalých šatní
  • rekonštrukcia toaliet (2016) - úplná rekonštrukcia sociálnych zariadení
  • výmena podlahovej krytiny (2017) - odstránenie starých kobercov a nahradenie novou PVC podlahou
  • výmena sedačiek a úprava kapacity na 120 miest (2018) 

Zmeny po roku 2013 boli financované z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a zo zdrojov Audiovizuálneho fondu (digitalizácia, výmena sedačiek).

Foto: (c) Ján Petrík

Fotogaléria