Pre školy

Kino Akademik ponúka svojim návštevníkom z radov škôl viaceré alternatívy programu. Vo všetkých prípadoch platí, že výberom vhodného programu môžete svojich žiakov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Sme pripravení vysvetliť žiakom a študentom základné zásady správania sa v kine ako priestore, v ktorom sa stretávajú priatelia kultúry, ako aj zostaviť program približujúci sa učebným osnovám. 

Príklady ponuky programu:

Festivalové prehliadky

Kino Akademik každoročne hostí niekoľko festivalových prehliadok. Patria medzi ne napr. Jeden svet (zameraný na ľudské práva), Envirofilm (životné prostredie), Snow Film Fest (adrenalínové a cestovateľské dokumenty). Každú z prehliadok z týchto podujatí je možné doplniť o stretnutie s odborníkom na danú tému a tak atraktívne oživiť školské vyučovanie.

Životopisné a historické príbehy

V katalógoch s nami spolupracujúcich distribučných spoločností sa nachádza niekoľko filmov inšpirovaných životmi významných historických osobností. Film ponúkne žiakov zaujímavým a príťažlivým spôsobom nielen pohľad na celý alebo časť života osobnosti, ale aj reálie danej doby, čo pomôže vnímaniu učiva.

Slovenské filmy

Vďaka našej spolupráci so Slovenským filmovým ústavom vieme ponúknuť žiakom a študentom široký záber pôvodných slovenských filmov. Žiaci sa tak môžu zoznámiť nielen s kľúčovými dielami slovenskej kinematografie, ale aj hereckými osobnosťami minulosti i prítomnosti.

Európske filmy

Prostredníctvom filmo z európskej produkcie je nielen možné lepšie spoznať súčasnú kinematografiu EÚ, ale aj jazyk danej krajiny. Špeciálne to platí pre anglickú a francúzsku kinematografiu, ktorá ponúka široký výber atraktívnych titulov, ktoré môžu v prípade pokročilých študentov obohatiť aj ich vnímanie jazyka, ktorého štúdiu sa venujú.

Našu ponuku však vieme prispôsobiť aj ďalším dopytom, neváhajte nás preto kontaktovať.